ĐỐI TÁC

  • Công ty Cẩm Lâm được thành lập từ năm 2012 đến nay, công ty đã thành lập nhiều văn phòng và chi nhánh trên khắp ba miền đất nước, hình thành mạng lưới thương mại hoàn thiện, đã xây dựng mối quan hệ hợp tác ổn định lâu dài với hàng trăm khách hàng trong và ngoài nước